Jeřáb CB
Náš příběh
Náhoda tomu chtěla, že jsme v březnu 2015 navštívili stavební dvůr společnosti, která ukončovala svou činnost a rozprodávala majetek. Dalo by se říct, že jsme přišli ve správný čas, jelikož téměř vše již mělo svého nového majitele. Téměř vše znamená, že jediné co se jim nedařilo prodat, byl starý zelený autojeřáb Tatra AD28.

Ten den se začal psát náš příběh pod značkou jerabCB a my započali provozovat jeřábnickou firmu na boj s gravitací. Začátky nebyly jednoduché a na každém rohu jsme se setkávali s „odborníky“ na tento náš „nový“ stroj. I přes veškeré počáteční těžkosti jsme směle pokračovali v jeřábování.

Spokojení zákazníci se na naše služby začali obracet opakovaně a v červnu téhož roku jsme navštívili kolegu, abychom navázali spolupráci na zakázkách, na které jsme již neměli kapacitu v kalendáři. U kafe jsme otevřeli i možnost odkoupení tohoto stroje i s jeřábníkem a…

Jeřáb CB
Náš příběh
V březnu 2016 jsme se tedy rozrostli o jeřáb Liebher LTM 1030 včetně zkušené obsluhy. Rozšířilo se nám portfolio spokojených zákazníku a zároveň i požadavky na větší stroj. Čas běžel, zákazníci se vraceli a trh nám naznačoval potřebu ještě jednoho většího stroje. Zpočátku jsme tomu nebyli nakloněni, ale myšlenka to byla hluboká a neodbytná.
V lednu 2018 jsme přivezli přímo od výrobce jeřábů Liebherr v německém Ehingenu náš další stroj Liebherr LTM 1055. Jeřábníka jsme dlouho hledat nemuseli. Sám a rád si přesedl z menšího do většího stroje a sebou přivedl svého syna, který se zapojil do naší již takto rozvětvené „rodiny“.
Čas plynul, v roce 2020 jsme přijali dispečera, nastavili procesy fungování zakázek a začali jsme se zpět věnovat více našim rodinám…
Jeřáb CB
Náš příběh
V srpnu 2020 nám náhodou zavolala paní, že má jeřáb a ráda by nám ho pronajala. V listopadu jsme se dohodli a stroj rovnou koupili. Po provedení mnoha oprav a technických zhodnocení jsme uvedli do provozu jeřáb Tatra AD20. Jelikož vody s dobrými jeřábníky jsou už dávno vyschlé, našli jsme šikovnou obsluhu v jiném odvětví a svěřili mu tento náš „poslední“ stroj.
V těchto několika větách vše vypadá růžově a poměrně jednoduše. Opak je pravdou. Prošli jsme si spoustou těžkých období při provozu, financování, při setkání s lidskou hloupostí a závistí. Ale i přes tyto veškeré útrapy jsme dokázali držet pohromadě a táhnout tu spoustu tun železa správným směrem.
Děkuji tímto všem našim zaměstnancům za výdrž a zákazníkům za projevenou důvěru v naše služby.
Jeřáb CB
Reference